Beskärning

Trädet är den viktigaste karaktären i en trädgård, de ger förutsättningar för liv för många djur och växter i dess närhet. Ett träd är vackert året om, det kan ge frukt, blomma dramatiskt och ger ett krispigt grönt välkomnande på våren. Ett felklippt träd kan ta år att reparera och kan förkorta trädets livslängd väsentligt, anlita därför alltid en fackman vid beskärning.

Vi är utbildade och beskär alla sorters träd och buskar.