040-450202 kontakt@notvab.se

NÄRMARE NATUREN

Tänk globalt – Agera lokalt.

NÄRMARE NATUREN

Tänk globalt – Agera lokalt.

VÅR HISTORIA

VÅR HISTORIA

En jordbrukarson från Norra Åby arbetade hårt hela livet och blev till slut förman på parkförvaltningen i Malmö Stad. Där var han med och anlade alléer, parker, stora grönområden och räddade rosorna på Linnégatan som vi alla fortfarande kan njuta av idag. Drängen hette Ture Olsson och det var vår morfar, han föddes, jobbade och dog med båda fötterna i myllan. Mormor Nancy som var kallskänka tog tillvara på säsongens utbud och naturens givmildhet av bär frukt och blommor. Att Mamma Sonja med starkt intresse för naturens medicinala växter blev farmaceut var en självklarhet. Äpplet brukar inte landa långt ifrån trädet så det var därför ingen slump att Johan & Peter som alltid haft naturen och dess skafferi som intresse och tillflyktsort är där dem är. Natur & Trädgårdsvård Sverige AB startades för vi vill ge fler möjligheten att njuta och koppla av närmare naturen.

Johan & Peter Hessedal

Johan & Peter Hessedal

VÅRT MILJÖARBETE

VÅRT MILJÖARBETE

Vi har identifierat företagets miljöpåverkan och arbetar ständigt med att hitta nya hållbara alternativ. Att göra det som är det bästa för miljön är en självklarhet och en förutsättning för att Natur & Trädgårdsvård Sverige AB skall få finnas till. Vi tänker globalt och agerar lokalt.

Vi arbetar med ekologiska och lokala resurser, handkraft i första hand, elverktyg, uteslutande av
miljövänligare bränsle och minimala transporter för att minska vårt fossila avtryck. Tillsammans med våra kunder
och samarbetspartners hjälper vi Sverige att nå det sextonde miljömålet och en mer
välmående planet.

NATURLIKA OMGIVNINGAR

NATURLIKA OMGIVNINGAR

Vi anlägger naturlika omgivningar på ett hållbart sätt där naturens välmående är i centrum. Vi ökar livskvalitén totalt sett, för så väl våra beställare som för den biologiska mångfalden. Med naturen som läromästare skapar vi förutsättningar så vi kan ta del av de ekosystemtjänster naturen tillhandahåller, anpassade efter de mikroklimat som råder på platsen.

Varje uppdrag är unikt då vi utgår från de ekosystem, den historik som finns samt de livsvillkor och behov som ska tillgodoses på platsen. Våra omgivningar är naturlika och har hög biodiversitet, ger frisk mat, förbättrar människors välmående samt är ekonomiskt försvarbara. Vi älskar att ta vara på de resurser som finns på plats och genom vårt tankesätt minska, återanvända, återvinna och återuppliva lyckas vi få ut maximalt av varje anlagd omgivning.

Vi anlägger naturlika omgivningar på ett hållbart sätt där naturens välmående är i centrum. Vi ökar livskvalitén totalt sett, för så väl våra beställare som för den biologiska mångfalden.
Med naturen som läromästare skapar vi förutsättningar så vi kan ta del av de
ekosystemtjänster naturen tillhandahåller, anpassade efter de mikroklimat som råder på platsen.

Varje uppdrag är unikt då vi utgår från de ekosystem, den historik som finns samt de livsvillkor och behov som ska tillgodoses på platsen. Våra omgivningar är naturlika och har hög biodiversitet, ger frisk mat, förbättrar människors välmående samt är ekonomiskt försvarbara. Vi älskar att ta vara på de resurser som finns på plats och genom vårt tankesätt minska, återanvända, återvinna och återuppliva lyckas vi få ut maximalt av varje anlagd omgivning.

BIOKUBEN

BIOKUBEN

Biokub ökar den biologiska mångfalden. Den fungerar som hus, barnkammare och övervintring för fjärilar, solitärbin, skalbaggar, spindlar och alla tänkbara nyttodjur. Då människan har börjat städa lika noga utomhus som inomhus så har förmultnande stockar, döende träd, nedfallna grenar, kvistar och löv mm blivit en bristvara utanför skogen och då har våra små vänner ingen plats att bo och föröka sig på. Biokub förser alla dessa material på en och samma plats samt är anpassade efter varje nyttodjurs behov. På toppen av kuben finner vi nektarväxter så småkrypen har nära till maten.

Vi förenklar mångfald!

Vi förenklar mångfald!

© COPYRIGHT 2019

© COPYRIGHT 2019