040-450202 kontakt@notvab.se

Vi anlägger naturlika omgivningar på ett hållbart sätt där naturens välmående är i centrum

Vi ökar livskvalitén totalt sett, för så väl våra beställare som för den biologiska mångfalden. Våra omgivningar är naturlika och har hög biodiversitet, ger frisk mat, förbättrar människors välmående samt är ekonomiskt försvarbara. Att arbeta med att ständigt hitta nya miljövänliga alternativ är en självklarhet och en förutsättning för att Natur & Trädgårdsvård skall få finnas till. 

Vi ökar livskvalitén för alla på planeten!

KONTAKTA OSS HÄR