040-450202 kontakt@notvab.se

Vi är två bröder som anlägger naturträdgårdar på ett hållbart sätt där naturens välmående är i centrum

Vi ökar livskvalitén för alla på planeten

Vi ökar livskvalitén totalt sett! För så väl våra beställare som för den biologiska mångfalden, båda är lika viktiga för oss. Vi anlägger naturträdgårdar och engagerar oss sociala projekt som ökar den biologiska mångfalden. Att arbetar med att ständigt hitta nya miljövänliga alternativ, arbetar med ekologiska och lokala resurser samt att göra det som är det bästa för miljön är en självklarhet och en förutsättning för att Natur & Trädgårdsvård skall få finnas till. 

Gör ett naturligt val och anlita ett hållbart företag!

KONTAKTA OSS HÄR