Biodiversitetshäck

Andraklassarna från Stenkulaskolan har flätat en fålla med sälg och fyllt den med grenar och kvistar från området som även fungerar som en kolsänka. Här trivs småkryp och insekter, vilket i sin tur attraherar fåglar. Spillning som fåglarna lämnar efter sig innehåller bland annat fröer som landar i häcken. Under tiden som det organiska materialet bryts ner av mikroorganismer och svampar gror en unik lokal blandhäck fram skapad av insekterna, fåglarna, vinden och barnen i området.

Skapat av Natur & Trädgårdsvård i samarbete med Stenkulaskolan och MKB Fastighets AB.