Dagvatten

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Vi har anlagt regnrabatter, gröna tak, kopplat bort stuprör för ekonomisk ersättning, installerat regntunnor etc.

Anlita alltid ett proffs när vattnet är inblandat, vi hjälper er!

Ekonomisk ersättning för att koppla bort stuprör

Ett bra sätt att hjälpa till att minska risken för källaröversvämning är att koppla husets stuprör från ledningsnätet och låta vattnet rinna ut i trädgården eller ner i en regnvattentunna istället. Som lunda- och malmöbo kan du få ekonomisk ersättning när du kopplar bort dina stuprör från ledningsnätet. Tänk på att vattnet inte får ledas till granntomt eller ut i gatan.

I Lund och Malmö kan du få 2 500 kronor för varje stuprör som på korrekt sätt kopplas från VA SYDs ledningsnät.

Villkor för ersättning är att:

  • Fastigheten är belägen innanför verksamhetsområdet för dagvatten i Lunds eller Malmö kommun.
  • Ytan vars vatten rinner ner i stupröret är minst 20 kvadratmeter.
  • Vattnet inte rinner in på grannfastighet.
  • Vattnet leds ut på ett hållbart sätt så att inga fuktproblem uppstår i fastighetens grundmur.
  • Det kapade stupröret är igenpluggat där det går ner i marken i gatan.
  • Ersättningen gäller för nya stuprörsbortkopplingar samma år som de görs.
Regnrabatt där växterna tar hand om vattnet.