Biokubiken

När människan städar bort förmultnande stockar, döende träd, nedfallna grenar, kvistar och löv utanför skogen så har våra små vänner ingenstans att bo. De är inte bara vackra att titta på och intressanta att studera utan också väldigt viktiga för människans egen överlevnad. Kubiken med grönt tak har fyllts med kottar, halm, löv, kvistar, pinnar, tegelstenar, vedklampar, borrade träbitar, fjärilsbatteri m.m. för att skapa element som gynnar diverse nyttodjur. Kubiken skapar hem för var och en och fungerar som barnkammare och övervintring för fjärilar, solitärbin, skalbaggar, spindlar och alla tänkbara nyttodjur. Här är alla som vill välkomna.

Pris: Kommer inom kort!

Order: Beställningsvara

Bild: Utklipp från Allmännyttan

Läs mer om biokuben här