Faunadepå

På bilden ser vi Safija och barnen från mötesplatsen Gnistan i Ekostaden, Augustenborg. Vi har flätat denna faunadepå av sälg. Organsikt material som tidigare har transportera bort kan nu ses som en livsviktig kolsänka av råvaror som pinnar, löv, grenar etc som beskurits i området kan läggas i faunadepån. Fållan ger plats för organiska materialet som i sin tur blir mat och husrum för bl.a. småkryp, insekter, larver, igelkottar och förbiätande fåglar. Under tiden som det organiska materialet bryts ner av mikroorganismer och svampar kan man om man stannar upp och iakttar se gnagmärken, gångar som djuren skapat samt fåglar i detta ekosystem.