BiodiverCity nästa för Natur & Trädgårdsvård

BiodiverCity

BiodiverCity handlar om den gröna och hälsosamma staden. Målet är att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad.

Med detta som utgångspunkt samt anpassning till Malmö Stads mål till 2020 om att Malmönaturen ska värnas. Biologisk mångfald ska bevaras genom skydd och skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska ökas så kommer vi medverkar med produkter i detta EU-finansierade projekt.

Vi hoppas på att få presentera våra produkter på Slutkonferensen den 22-23 november 2017.

Läs mer om BiodiverCity här