Hem för de allra minsta djuren

Hem för de allra minsta djuren

Under 2016 inventerade Natur & Trädgårdsvård den biologiska mångfalden på tre gårdar i Malmöstadsdelen Östra Sorgenfri. Detta resulterade i nio insatser som ökar biodiversiteten i området.

Det har skapats ekosystem runt äpple och hassel, en sexton meters lång biodiversitetshäck, en urgröpt och fylld holkstock för diverse fridlysta småkryp, svampodling, en sandbädd, ett stenrös, insektsskulpturer för steklar, humlebon och biodiversitetslådorna ¨Bug in Box¨. Läs mer nedan.

Johan Hessedal berättar hur han känner, det brukar han göra 🙂

-Jag är jäkligt stolt över projektet Hem för de allra minsta djuren. Tack MKB Fastighets AB och Östra Sorgenfris kontoret för att ni gav oss chansen att visa vad vi går för. Tack till Stenkulaskolan som visade brinnande engagemang glädje och tack odlingsgruppen. I projektet har vi integrerat åldrar från 1år till övre rullatoråldern. Vi har en biodiversitet som sträcker sig över alla kulörer och sexuella läggningar, kön, skostorlek och favoritintresse. Allt detta samtidigt som vi ökat kunskap och engagemang för naturen och varför även en mask är avgörande viktig för människans välmående och överlevnad. Tack till alla som bor på Östra Sorgenfri. Ni har grävt, ni har planterat, ni har burit, ni har borrat, ni har flätat och frågat en massa kluriga frågor. En av de svåraste frågorna var angående ett skadedjursangrepp på vildvin. Öronviveln hade varit framme och ätit upp rötterna. Patienten blev ordinerad renfana som motverkar detta. Tack till makarna Frankenstein för att ni skapar konst som är direkt bidragande till en bättre planet, tack energiskogsbonden som skänkte all sälg, tack Svenska Kyrkan och de som jobbar där för holkstock och ris, tack Systembolaget som skänkte lådor till insektshotellet, tack Mamma Sonja ditt hönsnät skyddar nu vilda bin, tack Amanda och Ingrid för att ni stöttar oss och tack oss själva det gjorde vi bra.

Vårt mål går hand i hand med Malmös mål till 2020 att Malmönaturen ska värnas. Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom skydd och skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska öka.

INSATSERNA

ÄPPLE- OCH HASSELODLING

Äpple, hassel och följeslagare enligt en av de grundläggande teknikerna inom permakultur. Systemet som skapats fungerar som ett självförsörjande system där växterna ger flera funktioner för att maximera produktiviteten. Varje växtart i ekosystemet utför flera funktioner som gynnar andra i närheten, liksom interagera med djurarter och mikroorganismer för att skapa ett fungerande ekosystem. De effektiva följeslagarna är bland annat växter som ger en naturlig antibiotika och näring till träden.

Skapat av Natur & Trädgårdsvård i samarbete med MKB Fastighets AB och boende i området.

BIODIVERSITETSHÄCK

Andraklassarna från Stenkulaskolan har flätat en fålla med sälg och fyllt den med grenar och kvistar från området. Här trivs småkryp och insekter, vilket i sin tur attraherar fåglar. Spillning som fåglarna lämnar efter sig innehåller bland annat fröer som landar i häcken. Under tiden som det organiska materialet bryts ner av mikroorganismer och svampar gror en unik lokal blandhäck fram skapad av insekterna, fåglarna, vinden och barnen i området.

Skapat av Natur & Trädgårdsvård i samarbete med Stenkulaskolan och MKB Fastighets AB.

HOLKSTOCK MED MYCKET LIV

Det är brist på gamla lövträd i Sverige. Just i den fasen då de börjar bli slitna, ihåliga och trivsamma för skalbaggar. Vi har fyllt en trädstock med organiskt material för att efterlikna dessa träd. I ett dött träd bor det upp till 2 000 organismer och i ett levande upp till 800. Alltså kan man nästan säga att det är mer liv i ett dött träd än i ett levande.

Skapat av Natur & Trädgårdsvård i samarbete med Svenska Kyrkan och MKB Fastighets AB.

SKULPTUR OCH HEM FÖR INSEKTER

De små håligheterna i skulpturen är boplatser för vilda bin, humlor och andra insekter. I Sverige finns 280 arter av vilda bin och humlor. För många är dessa helt okända trots att de gör mycket stora nytta som pollinatörer av vilda växter och trädgårdsväxter. I Sverige är 83 rödlistade och de är stor risk att de försvinner.

Skapat av Karin Frankenstein, Tomas Auran i samarbete med Natur & Trädgårdsvård och MKB Fastighets AB.

SANDBÄDD & STENRÖS

Att anlägga en sandbädd gynnar många av de vilda biarter och andra insekter som är beroende av bar sand. Insekter som lever och förökar sig i sand har inte så många platser att trivas på eftersom de växer igen. Solexponering är viktig för insekter och sanddjupet bör vara minst en decimeter för att bina ska kunna gräva ner sig ordentligt. Stenröset är ett bra gömställe för larver, och fungerar som värmemagasin på våren för växelvarma djur och insekter.

Skapat av Natur & Trädgårdsvård i samarbete med MKB Fastighets AB.

SVAMPSTOCKAR GER GODA MATSVAMPAR

Stockar har blivit fyllda med mycel från tre olika genotyper av shiitake så att man kan skörda svamp en längre tid under året. Svampen är riklig på D-vitamin som vi behöver när vi inte får tillräckligt med sol. När mycelet har tagit över stockarna så är det bara att skörda på, smaklig spis Östra Sorgenfri.

Skapat av: Ecofungi i samarbete med Natur & Trädgårdsvård och MKB Fastighets AB.

HUMLEBO

Det är för närvarande bostadsbrist för bland annat humlor. Här har vi skapat humlebo genom att härma gamla sorkbon där humlor trivs. Platsen är i norrläge så att humledrottningen vaknar till vårens blombuffé.

Skapat av: Natur & Trädgårdsvård i samarbete med MKB Fastighets AB.

BARA ETTOR I KVARTERET STAMIHATT

De små men viktiga solitärbina har fått husrum i stammen. Vi borrade hål med 3-13 millimeter i diameter eftersom de över 250 arterna har olika storlekar. I håligheterna kan även andra pollinerande steklar och getingar bo. Solitärbi och humlor står för nästan all pollinering som krävs för att vi ska få mat på bordet. I en varierad miljö med mycket blommor kan det finnas över 100 arter av solitärbin. Just nu är 98 arter utrotningshotade. Ett stort tack till alla naturhjältar som har hjälpt till att ge bina ett nytt hem.

Skapat av: Natur & Trädgårdsvård i samarbete med MKB Fastighets AB och boende i området.

BUG IN BOX

Här har vi hus och barnkammare för fjärilar, solitärbin, skalbaggar, spindlar och alla tänkbara insekter. Här är alla som vill välkomna. När människan städar bort förmultnande stockar, döende träd, nedfallna grenar, kvistar och löv utanför skogen så har våra små vänner ingenstans att bo. De är inte bara vackra att titta på och intressanta att studera utan också väldigt viktiga för människans egen överlevnad. Därför har vi byggt dessa biolådor som innehåller allt ett bostadslöst småkryp kan behöva.

Skapat av: Natur & Trädgårdsvård i samarbete med MKB Fastighets AB.

Artikel i Skånska Dagbladet

Artikel i Förvaltarforum