Cirkulär ekonomi genom befintligt material!

Cirkulär ekonomi genom befintligt material!

När vi pratar om hållbarhet så finns det tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; Ekologisk, ekonomisk och socialhållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra för att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Man kan ta fler steg än så genom att inspireras av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att det går att återanvändas, materialåtervinnas och energiutvinnas.

På bilden ser vi Safija och barnen från mötesplatsen Gnistan i Ekostaden, Augustenborg som har flätat detta staketet av sälg. Här lägger man i det organiskt material från området som t.ex pinnar, löv, grenar etc. Fållan ger plats för organiska materialet som i sin tur blir mat och husrum för bl.a. småkryp, insekter, larver, igelkottar och  fladdermöss. Under tiden som det organiska materialet bryts ner av mikroorganismer och svampar kan man om man stannar upp och iakttar se gnagmärken, gångar som djuren skapar, se en fågel i detta nya ekosystem.

Utrotning vara för evigt och vetenskapligt bevisat så är vi nu inne i den sjätte utrotnings katastrofen och denna gången är det varken meteoriter eller vulkanutbrott som ligger bakom detta. Det är vi, Homo Sapiens den ekologiska seriemördaren! Organsikt material som tidigare har transportera bort kan nu ses som en livsviktig råvara, sprid vårt ord och rädda de som är kvar!