Miljöarbete

VÅRT MILJÖARBETE

Vi har identifierat företagets miljöpåverkan och arbetar ständigt med att hitta nya hållbara alternativ. Att göra det som är det bästa för miljön är en självklarhet och en förutsättning för att Natur & Trädgårdsvård Sverige AB skall få finnas till. Vi tänker globalt och agerar lokalt.

Vi arbetar med ekologiska och lokala resurser, handkraft i första hand, elverktyg, uteslutande av
miljövänligare bränsle och minimala transporter för att minska vårt fossila avtryck.

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners arbetar vi för en välmående planet.