Beskärning

Vi är utbildade och utför beskärning av alla sorters träd och buskar. Ett felklippt träd kan ta år att reparera och kan förkorta trädets livslängd väsentligt Anlita alltid en fackman!

Trädet är en av den viktigaste karaktären i en trädgård och anledningen till namnet trädgård.

Ett träd är vackert året om, det kan ge frukt, blomma dramatiskt och ger ett krispigt grönt välkomnande på våren. Trädet ger förutsättningar för liv för många djur och växter i dess närhet. Därför är beskärning på rätt sätt även viktigt för dess omgivning.

Beskärningarna sker oftast på vårvinter och i JAS (Juli, Augusti, September), alla träd & buskar är olika individer och behöver beskäras vid olika tidpunkter.

Kontakta oss

Johan och Pistol Pete beskärnings experter
Johan och Pistol Pete beskärnings experter. Fler beskärningsbilder finner ni på Instagram

Beskärning i Malmö, Veberöd, Skåne