Notvab

Vi arbetar med natur & trädgårdsvård av privata och offentliga miljöer i alla projektfaser från idé – förverkling – skötsel. Med lång erfarenhet och traditionella tekniker genomsyrar bl.a naturmaterial, återbruk, minimal skötsel projekten.

Vår profession ökar livskvalitén totalt sett, för så väl våra beställare som för den biologiska mångfalden. Med naturen som läromästare skapar vi förutsättningar så vi kan ta del av de ekosystemtjänster naturen tillhandahåller, anpassade efter de mikroklimat som råder på platsen.

Kan vi hjälpa dig och ge oss naturen tillbaka!?