Notvab

Vi arbetar med privata och offentliga miljöer i alla projektfaser från idé till verklighet.

Med bl.a traditionella tekniker, naturmaterial, återbruk, minimal skötsel är våra projekt alltid hållbara.

Vår profession ökar livskvalitén totalt sett, för så väl våra beställare som för den biologiska mångfalden. Med naturen som läromästare skapar vi förutsättningar så vi kan ta del av de ekosystemtjänster naturen tillhandahåller, anpassade efter de mikroklimat som råder på platsen.

Kan vi hjälpa dig och ge oss naturen tillbaka!?

    Godkännande av villkor*
    Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter och godkänner dataskyddspolicyn.