Tjänster vi utför


-Trädgårdsvård. 

-Vård av befintlig trädgård.

-Skadedjursbekämpning orsaksanalys och behandling av rotorsaken med naturliga metoder.

-Omplantering av perenner. 

-Markförbättring genom naturliga metoder efter provtagning, inventering och analysering.

-Trädgårdsanläggning.

-Trädgårdsavfallshantering.

-Plantering.

-Stenarbeten.

-Murar.

-Trappor.

-Gångar.

-Sittytor.

-Bänkar och bord i sten/trä eller kombinerat.

-Lekande Vatten.

-Dammar.

-Bäckar.

-Torrbäckar  

-Växthusbygge grund, stomme och montering av färdigköpt växthus alternativt platsbyggt.

-Pergola, spaljé och övriga trädgårdskonstruktioner.

Trädgårdsinfrastruktur

-Bevattning, dragning av rör installation av vattenposter, droppbevattning.

-Nedläggning av kabelrör; vid tex.istallation av dampumpar eller belysning. 

-Pumphus byggnation. 

-Jordkällare (installation av färdigtillverkade moduler.)

Formgivning

På plats inga pappersritningar.

Vi arbetar fram och ritar förslaget i din trädgård med vetemjöl. Vid behov ritas detta av senare på papper. 

Om Formgivning

För att minska skötselbehovet i befintlig i övrigt fungerande trädgårdsanläggning. Men också för att skapa en mer hållbar trädgård där det vilda också har sin plats.

Övrigt
Renoveringar av kolonier lägenheter och hus-

Platsbyggda kök.

Garderober.

Väggmöbler. 

Ombyggnad/tillbyggnad av eller höjning av gamla platsbyggda kök till modern standard eller önskad höjd.

TIlläggsisolering i naturmaterial för diffusionsöppna konstruktioner.

Lerklining.

Lergolv.

Stampjordsteknik.

 

Vi åtar oss endast uppdrag där vi känner att vi harmonierar med uppdragsgivaren. 

Kärlek ärlighet humor och allvar