Fjärilsrabatt

Fjärilsrabatten en skådeplats

Fjärilsfladdret i landskapet har minskat under senare år. Två tredjedelar av dagfjärilarna behöver ängen för att hitta föda, skydd och lämpliga miljöer för ägg och larver. Fjärilarna gynnas av ängsflorans artrikedom, värmen och ljuset i ängen samt det glesa träd- och buskskiktet men behöver också igenväxande miljöer för att trivas. Detta kan tyckas motsägelsefullt, men förklaringen är att fjärilarna behöver en varierad miljö för att klara sig och därför är fjärilsrabatten ett självklart val om man gillar att avnjuta den vackra fjärilen.

Fjärilar lägger sina ägg på utvalda växter som larver sedan livnärar sig på. För att nämna något så år asp, björk, sälg, och ek populära arter. Blåvingelarver gillar olika ärtväxter, och flera av pärlemorfjärilarnas larver gillar violer. Nässla är värdväxt för 50 olika fjärilsarter och bland dem är nässelfjäril, påfågelöga och tistelfjäril kanske de viktigaste.

Låt oss skapa ert skådespel!

Blåvingel