Biodiversitet

Biodiversitet

Begreppet biodiversitet / biologisk mångfald kan förklaras som variationsrikedomen bland levande organismer och innefattar mångfald inom arter, mellan arter och mångfald av ekosystem. 

Vi kämpar för att så få arter som möjligt utrotas!

Just nu så pågår den sjätte utrotningskatastrofen. Skillnaden nu från tidigare är att det inte är vulkanutbrott och meteoriter som orsakar till att arter utrotas, det är människan som orsakat detta. Den största artutrotningen på 65 miljoner år har bara börjat och uppskattningsvis så försvinner minst 30 arter varje dag som aldrig kommer tillbaka. Tillsammans med den globala uppvärmningen är förlusten av den biologisk mångfald det största hotet mot mänsklig överlevnad. Vi kan stoppa det stora utdödandet!

För att ta ett exempel som står oss nära så kan vi ta arten vilda bin där humlor ingår i samma familj. I Sverige finns 274 arter av vilda bin varav 37 är humlor, 83 av dessa är rödlistade och stor risk att de försvinner.