SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige uppmärksammar vårt arbete

FLERBOSTADSKUB FÖR SPINDLAR, BIN OCH SKALBAGGAR I höst får insekterna i bostadsområdet Holma i södra Malmö ett nybyggt boendealternativ. En mängd inkrypbara hål har nämligen borrats i träbitar som lagts i en kubikmeter stor metallbur. Småkryp behöver mänskligt bostadsbistånd i stadsmiljöer eftersom de är så…

Cirkulär ekonomi genom befintligt material!

Cirkulär ekonomi genom befintligt material! När vi pratar om hållbarhet så finns det tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; Ekologisk, ekonomisk och socialhållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra för att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Man kan ta fler steg än så genom att inspireras av naturens kretslopp. Strävan…

BiodiverCity nästa för Natur & Trädgårdsvård

BiodiverCity BiodiverCity handlar om den gröna och hälsosamma staden. Målet är att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad. Med detta som utgångspunkt samt anpassning till Malmö Stads mål…

Hem för de allra minsta djuren

Hem för de allra minsta djuren Under 2016 inventerade Natur & Trädgårdsvård den biologiska mångfalden på tre gårdar i Malmöstadsdelen Östra Sorgenfri. Detta resulterade i nio insatser som ökar biodiversiteten i området. Det har skapats ekosystem runt äpple och hassel, en sexton meters lång biodiversitetshäck, en urgröpt…

Naturkonstverk belyses på Östra Sorgenfri!

Naturkonstverken Natur & Trädgårdsvård har upprättat nio Naturkonstverk som ökar den biologiska mångfalden på tre gårdar i området Östra Sorgenfri. En av de grundläggande principerna inom permakultur är att utnyttja de resurser man har både materiellt samt deltagarnas egna kunskaper och färdigheter. Det är…

Det jäser bland komposterna och blir surt – bokashi är toppen

Bokashi. Är det någon som har hört begreppet?   Sanningen att säga så är den chansen större idag än någonsin förut. Skälet till det är att bokashi är på stark frammarsch runt hela jorden. Det handlar om att göra jord av matavfall. Det låter…